Rozvoz

 

 

 

 

Objednávky a info: 0944 186 328

Gramáž jedál je uvedená v surovom stave.

Zodpovedný vedúci: Miroslav Šmidák, Ceny platné od 30. 06. 2020.

Starohájska piváreň

Haanova 52, 851 04 Bratislava - Petržalka

www.starohajskapivaren.sk