Rozvoz

 

 

 

 

Objednávky a info: 0944 186 328

Gramáž jedál je uvedená v surovom stave.

Zodpovedný vedúci: Michal Egyházy. Ceny platné od 04. 05. 2016.

Starohájska piváreň

Haanova 52, 851 04 Bratislava - Petržalka

www.starohajskapivaren.sk